info@iconium-bs.com +90 216 511 5908
A member of FIT-Global

İkinci el için tasarladığımız süreç kapsamı, öncesinde müşteriye sattığımız ekipmanların iadesi durumunu kapsar. Bu süreç kapsamında, yenileme, tamirat, direkt satın alma yapılabilir ve sonrasında aldığınız ikinci el ekipmanı tekrar satabilirsiniz.

Bu süreç,

  • Direkt satın alma veya takas
  • Servis süreçleri
  • Yenileme
  • Sonrasında ekipmanı stoğa alma veya Yeniden satma konularını kapsar.

Bu süreç her ekipman için ayrıca yapılır. Yani, sürece birden fazla ekipman/malzeme eklenir ise herbiri için farklı süreçleri işletebilirsiniz (yenileme, tamirat, takas, dirakt satın alma). Çözümümüzde, ekipmanların/malzemelerin herbirine ayrı seri numarası verildiğinden, bu sürecin yönetilmesi, geri alınan ekipmanın değerlerinin tutulması ve raporlanmasında %100 lük başarı sağlanmıştır.

Daha fazla bilgi için, lütfen bizimle bağlantı kurun; info@iconium-bs.com